This is default featured slide 1 title

Problemy z przyjmowaniem największych statków

Przewóz artykułów, często niezwykle wielkich, z jednego położenia w inne, od zamierzchłych czasów stanowił spory szkopuł. Tym był bardziej natężony, im dystans i skala ładunku

Rosnąca liczba wielkich statków

Przewóz frachtów, nierzadko nader dużych, z miejsca w inne, od zawsze stanowił istotny ambaras. Tym bardziej natężony, im dystans, a także ilość ładunku większa. Wraz

Dominacja ogromnych statków na dalekich szlakach handlowych

Transport frachtów, często bardzo dużych, z miejsca w inne, od wieków stanowił znaczną trudność. Razem z przebiegiem wiedzy, rosną też możliwości przewozowe. Ale przebiega to

Statki do pływania tylko przy brzegu

Od pierwszej chwili rozwoju człowieka, jedną spośród najistotniejszych idei, jaka była zawsze nadzwyczaj znacząca, była ta powiązana z ruchem z miejsca na miejsce. Na lądzie

Preferowanie ogromnych statków przez armatorów

Spedycja artykułów, nierzadko nadzwyczaj wielkich, z położenia w inne, od setek lat stanowił poważny ambaras. Tym był bardziej natężony, im odległość i wielkość ładunku większa.

Ekonomiczność wielkich statków

Przewóz towarów, częstokroć nadzwyczaj wielkich, z jednego miejsca w inne, od zawsze stanowił istotną trudność. Razem z przybywaniem wiedzy, wzrastają również możliwości przewozu większych ilości.

Dominacja statków w przewozie dóbr masowych

Przewóz artykułów, częstokroć niesłychanie wielkich, z miejsca w inne, od setek lat stanowił istotny kłopot. Tym bardziej natężony, im odległość i ilość ładunku większa. Co

Rozwój statków i żeglugi w starożytności

W historii rozwoju człowieka, jedną z najistotniejszych myśli, która była zawsze niesłychanie doniosła, była ta powiązana z docieraniem do odległych miejsc. Już ludzie w starożytności

Brak alternatywy do przewozów towarów statkami

Przesyłka produktów, nierzadko niezwykle wielkich, z położenia w drugie, od wieków stanowił sporą komplikację. . Razem z postępem technologii, rosną możliwości przewozowe. Niemniej jednak przebiega

Znaczenie statków w transporcie towarów

Spedycja ładunków, często bardzo wielkich, z jednego miejsca w drugie, od zamierzchłych czasów stanowił sporą komplikację. Razem z rozwojem techniki, rosną też alternatywy przewozowe. Jednakże

Podstawowe wykorzystanie statków przez starożytnych

Jak tylko powstała cywilizacja, jedną z najważniejszych spraw, jaka była zawsze wielce ważna, była ta powiązana z połączeniem szlakami komunikacyjnymi najważniejszych miejsc w państwie. Już

Problemy największych portów z obsługą niektórych statków

Transport frachtów, często nader wielkich, z jednego położenia w drugie, od zamierzchłych czasów stanowił duży problem. Tym był bardziej natężony, im dystans, a także skala